Contributie Het Scherpewoud

Beste leden,

Ter informatie: de incassoronde van de contributie zal vanaf in de maand juni plaatsvinden. Degenen die gewoon zijn om het geld zelf over te maken en dit nog niet hebben gedaan, vriendelijk verzoek de contributie naar het bekende rekeningnummer over te boeken. Bij voorbaat dank. Degene die geen incassomachtiging hebben gegeven en nog niet hebben betaald, ontvangen een mail met de factuur.

Indien er vragen zijn, bel of mail me gerust!
Klik hier voor de contactgegevens.

Met vriendelijk groet,
Uw penningmeester,
Arnout van de Vendel