Contributie Het Scherpewoud 2024

Beste leden van Het Scherpewoud,

Ter informatie: de incassoronde van de contributie zal in het begin van de volgende maand april plaatsvinden. Degenen die gewoon zijn om het geld zelf over te maken en dit nog niet hebben gedaan, vriendelijk verzoek de contributie naar het bekende rekeningnummer over te boeken. Bij voorbaat dank. Degenen die geen incassomachtiging hebben gegeven en nog niet hebben betaald, ontvangen een mail met de factuur.

Indien er vragen zijn, bel of mail me gerust!
Klik hier voor de contactgegevens.

Met vriendelijk groet,
Uw penningmeester,
Arnout van de Vendel